Gazeta Agronews nr 28

Szanowni Państwo, W ielkimi krokami zbliżają się żniwa, a zaraz po nich wysiewy ozi- min. Pomimo kolejnego ciężkiego roku dla rzapaku rolnicy wciąż chętnie uprawiają tę roślinę. Aktualnie w krajowym rejestrze znajdu- je się aż 128 odmian rzepaku, jest więc w czym wybierać. Na stronie 4 prezentujemy nowości odmianowe wiodących firm nasiennych. W Polsce coraz więcej gospodarstw rolnych tworzy profesjonal- ny plan nawożenia. Pozwala on zoptymalizować podaż składników odżywczych do gleby oraz utrzymać jej żyzność. Nie wszyscy jednak jeszcze wiedzą, jak go zrobić. Co powinien o nim wiedzieć każdy rol- nik i dlaczego warto go robić? Przeczytacie na stronie 40 naszego pi- sma. Z araza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych chorób ziemniaka, która powoduje straty plonu w granicach 70%, na niechronionych plantacjach na świecie. W Polsce jest to najczęściej 25-55% ubytku w plonie, ale w skrajnych przypadkach nawet 70% i więcej. Mimo iż walka z zarazą ziemniaka jest trudna do wygrania, my podpowiada- my sprawdzone sposoby na zatrzymanie patogena. K omisja Europejska ogłosiła propozycje dla nowej Wspólnej Po- lityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. Projekt ten budzi wiele kon- trowersji, ponieważ znacząco obcina budżet dla wsi. Co ustalenia Komisji znaczą dla nas rolników przeczytacie na stronie 43. Życzę miłej lektury, Marta Nowak-Woźnica Redaktor Naczelna ZESPÓŁ REDAKCYJNY AGRONEWS.COM.PL Redakcja: Gazeta Interaktywna AgroNews ul. Kłobucka 8A/7 02-699 Warszawa tel. 535-941-111 e-mail: redakcja@agronews.com.pl PROJEKT GRAFICZNY, DTP: Aleksandra Szymczak ZDJĘCIA: www.dreamstime.com , www.fotolia.com s. 33 Żywienie krów mlecznych a wydajność s. 4 Które odmiany sypią najlepiej? Przegląd nowości rzepaku i zbóż ozimych s. 49 ASAP: Ruszamy z pro- jektem „Badaj glebę - to się wszystkim opłaca” spis treści 4. Które odmiany sypią najlepiej? Przegląd nowości rzepaku i zbóż ozimych 9. Jęczmień ozimy w ysiać populacyjny czy hybrydo wy? 15. Wszystko o ochronie kukurydzy 21. Walczmy o jakość z iarna – fungicydem w kłos pszenicy 25. Ograniczanie alternariozy i zarazy ziemniaka w trakcie wegetacji 30. Mieszanki poplonowe – jak, gdzie i po co? 33. Żywienie krów m lecznych a wydajność 40. Jak zrobić plan nawożenia w gospodarstwie? 43. KE pod ostrzałem krytyki po ogłoszeniu nowych propozycji WPR 46. Nowe prawo łowieckie – jak szacować szkody? 49. ASAP: Ruszamy z projektem „Badaj glebę - to się wszystkim opłaca”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=