Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA Zadaniem mieszanek roślin poplonowych jest poprawa żyzności gleby oraz poszerzenie wąskiego płodozmianu. NUMER 28 30. AgroNews .com.pl Mieszanki poplonowe – jak, gdzie i po co? Zalety mieszanek poplono- wych W ażne, by skład mieszanek był wieloga- tunkowy. Odpowiednio dobrany uruchamia i gromadzi składniki pokarmowe nie tylko dla samych siebie, ale i dla roślin następczych. Zapewnia wysoką aktywność mikrobiolo- giczną oraz podnosi zawartość próchnicy w glebie – korzystnie wpływa na środowisko glebowe – wykazuje działanie fitosanitar- ne. Dodatkową zaletą stosowania mieszanek poplonowych jest kompensacja czynników stresowych, skuteczne tłumienie niepożą- danych na polu roślin oraz okrywa gleby ograniczająca jej erozję. D obrze dobrany międzyplon działa jak „kuracja gleby” między plonami głównymi, w związku z tym, poplony ze względu na tech- nikę, są traktowane jako plon główny. Do oceny międzyplonu nie bierze się pod uwagę tylko wytworzonej przez rośliny masy nad- ziemnej. Decydującym kryterium tej oceny jest wpływ korzeni na aktywność życiową i właściwości gleby. Koncepcja stosowania wielogatunkowych mieszanek międzyplono- wych polega na tym, aby umożliwiły one gę- ste, głębokie i zróżnicowane przerośnięcie gleby przez korzenie roślin. Dla uzyskania efektywnej uprawy międzyplonów oprócz wyboru mieszanki w zależności od płodo- zmianu, terminu siewu, techniki wysiewu i sposobu wykorzystania, muszą zostać speł- nione optymalne warunki wysiewu. Kiedy wysiewać mieszanki? A by zaoszczędzić wodę i zapobiec konku- rencji samosiewów zbóż czy rzepaku, zasiew należy wykonać natychmiast po zbiorze , z użyciem płytko uprawiających narzędzi. Jeże- li wysiew międzyplonów krótko po zbiorze ze względów pogodowych lub organizacyjnych nie jest możliwy, należy zwalczyć wschodzą-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=