Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 t PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 28 Żywienie krów mlecznych a wydajność Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wy- korzystanie potencjału genetyczvnego zwierząt. P odstawową zasadą jest prawidłowe zbi- lansowanie dawki pokarmowej pod wzglę- dem potrzeb zwierząt wynikających z prze- biegu cyklu produkcyjnego (tabela 1 i 2). Należy pamiętać, że przy bilansowaniu na- wet takich samych komponentów dawki, mogą one różnić się zawartością składników pokarmowych, np. różna zawartość białka w ziarnie pszenicy. Właśnie dlatego bilansu- jąc dawkę pokarmową należy znać zawar- tość składników pokarmowych komponen- tów wchodzących w skład bilansowanej dawki. Podstawową paszą w żywieniu bydła AgroNews .com.pl 33.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=