Gazeta Agronews nr 28

TEMAT NUMERU Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w naszym kra- ju według danych GUS wyniosła w ostatnich latach od 635 –900 tys. ha. W ubiegłym roku rzepak ozimy wysia- no na ok. 800 tys. ha. Największy areał uprawianego rze- paku znajduje się na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopo- morskiego. NUMER 28 Które odmiany sypią najlepiej? Przegląd nowości rzepaku i zbóż ozimych R zepak ozimy jest bardzo ważną rośliną w płodozmianie zwłaszcza w gospodarstwach, w których strukturze zasiewu dominują zbo- ża. Aktualnie w krajowym rejestrze znajdu- je się 128 odmian rzepaku, z czego 38 są to odmiany populacyjne a 90 odmiany mieszań- cowe. Najlepsze hodowle nasienne co roku wzbogacają swoje portfolio o nowe odmia- ny. Jest zatem w czym wybierać zwłaszcza, że coraz więcej hodowców kładzie nacisk na cechy odmian, których rolnicy oczekują: zi- motrwałość i stabilność plonowania. BAYER Pod marką InVigor oferuje na rynku nowe odmiany mieszańcowe rzepaku jarego oraz ozimego, które charakteryzują się najlepszy- mi parametrami np. bardzo wysokim plonem czy doskonałą zimotrwałością w przypad- ku ozimin. Pierwszym mieszańcem ozimym z tej grupy, który pojawił się sprzedaży dwa lata temu był InV1022. Jego największą za- letą jest bardzo wysokie plonowanie w prze- różnych warunkach klimatyczno glebowych. Wyniki plonowania COBORU (2014-2017) to 113 % wzorca. Poza tym, że odmiana bar- dzo dobrze znosi trudne warunki zimowe to posiada mocne zdolności regeneracyjne. InV1165 jest nową odmianą mieszańcową rzepaku ozimego w ofercie firmy. Został on zarejestrowany w 2017 roku w Polsce. Plo- nowanie na poziomie 114 % wzorca w latach 2015-2017 plasuje go w ścisłej czołówce 4. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=