Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 TECHNIKA ROLNICZA NUMER 28 42. AgroNews .com.pl •Wielkość zasobu fosforu i potasu w gle- bie przed rozpoczęciem cyklu upraw oraz zapotrzebowanie roślin, pozwala ustalić od- powiednie dawki aplikacji tych makroele- mentów. Plan nawożenia w naszym gospodarstwie jest niezbędny do tego, aby utrzymać żyzność pól i zapewnić naszym uprawom lepsze plonowa- nie. Nasze doświadczenie mówi, że lepiej nawo- zić w odpowiednim czasie małymi dawkami niż rzadziej, dużymi. Jeśli nawożenie jest właściwe, podaż nawozu w 4 letnim cyklu upraw odpo- wiada wielkości poboru makroelementów przez rośliny. Ponieważ w glebach naszych pól jest więcej potasu, możemy go zaaplikować trochę mniej niż wielkość jego poboru. Potrzeba jednak zwiększonej aplikacji fosforu, którego w glebie jest mniej. - mówi Gerhard Meiborg, Dyrektor Farm Frites Poland Dwa. G ospodarstwo stosuje większe dawki określonych makroelementów w przypadku upraw, które najwięcej ich potrzebują, a więc po ziemniakach i przed rzepakiem. Zestawie- nie to nie pokazuje nieuniknionych strat fos- foru, które rocznie mogą wynosić nawet od 5-20 kg/ ha oraz strat potasu, które przede wszystkim zależą od typu gleby. Farma do- kumentuje bilanse nawożenia i zrealizowane plany dla potrzeb ciągłego ich doskonalenia, polegającego na coraz większej precyzji wy- konywanych zabiegów. Taka praktyka jest istotnym elementem produkcji zrównowa- żonej i przykładem przemyślanej dystrybucji nawozów w polu. Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnic- twa Zrównoważonego ASAP.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=