Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 EKONOMIA NUMER 28 KE pod ostrzałem kryty- ki po ogłoszeniu nowych propozycji WPR 1 czerwca Komisja Europejska ogłosiła propozycje dla no- wej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027, co wywołało dużą falę krytyki ze strony rolników i organi- zacji ekologicznych. Negatywną reakcję wzbudza przede wszystkim obniżenie budżetu, oddanie państwom człon- kowskim zbyt dużej swobody oraz niejasne zagadnienia dotyczące środowiska i klimatu. W edług Phila Hogana, Komisarza ds. Rol- nictwa i rozwoju obszarów wiejskich, nowe propozycje zmodernizują i uproszczą nową WPR, - zapewniając prawdziwą pomoc dla państw członkowskich, bardziej odporny sektor rolny w Europie oraz większe ambicje w zakresie polityki środowiskowej i klimatycznej . Nalega on, żeby pozostawić miejsce na zwiększony udział kapitału krajowego , by państwa opra- cowały własne strategie zgodne z ogólnymi celami wyznaczonymi przez UE. Natomiast Komisja będzie zatwierdzać każdy taki plan w celu zapewnienia spójności i ochrony jednoli- tego rynku, a wyniki będą pod jej ścisłą kon- trolą. „ S połeczny” aspekt propozycji przedsta- wionej przez Komisję sugeruje, że płatności bezpośrednie dla rolników zostaną zmniej- szone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. Małe i średnie gospodarstwa otrzymają wyż- szy poziom wsparcia na hektar , a państwa AgroNews .com.pl 43.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=