Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 EKONOMIA nia poziomu ambicji poprzez działania zarówno obowiązkowe, jak i te oparte na systemie za- chęt. W edług Marco Contiero, dyrektora eu- ropejskiego oddziału Greenpeace, plany Ko- misji prawie nie zapewniają ochrony zdro- wia, środowiska i klimatu . Unia Europejska wspiera przemysł rolniczy miliardami euro rocznie. Ostatnie, czego ludzie mogą się spo- dziewać to to, że te inwestycje pomogą osią- gnąć cele klimatyczne i środowiskowe i do- starczą zdrową i pożywną żywność. Parlament Europejski i nasze rządy muszą usta- lić priorytety WPR i przestać kierować pieniądze do kilku dużych właścicieli ziemskich i gospo- darstw fabrycznych. Każdy z nas ma prawo wiedzieć, że to, co jemy, nie jest okrutne dla zwierząt, nie zanieczyszcza na- szej wody, nie ociepla planety lub nie powo- duje, że jesteśmy cho- rzy .- dodaje. W orld Wildlife Fund (WWF) podkreśla, że nowe propozycje nie są wiążące dla państw członkowskich w zapewnieniu odpowiednich wyników związanych ze środowiskiem oraz nie za- pewniają wystarczającej zachę- ty dla rolników, którzy ak- tywnie przyczyniają się do osiągnięcia tych celów. Sarantis Michalopoulos/ tłumaczenie Anna Komosa NUMER 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=