Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRAWO NUMER 28 Z godnie z projektem szacowa- niem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań zajmować się będą zespoły składające się z: przedsta- wiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,  przedstawi- ciela zarządcy albo dzierżawcy ob- wodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szko- da. W niosek, powinien zawierać: 46. AgroNews .com.pl Od 1 kwietnia w szacowaniu szkód łowieckich udział biorą trzy osoby: urzędnik gminy bądź sołtys, myśliwy oraz sam poszkodowany. Jednak dla sołtysów ten obo- wiązek jest problematyczny i często odmawiają uczest- nictwa w zespole.  Nowe prawo łowieckie – jak szacować szkody?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=