Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 28 Szczegóły naszej akcji J est to drugi po Phytobacu projekt realizo- wany przez Stowarzyszenie przy udziale na- szych firm członkowskich. W poprzednim projekcie wspierał nas Bayer Crop Science, natomiast do akcji Badaj glebę – to się wszyst- kim opłaca! zaprosiliśmy firmę TimacAgro Polska, która wykona badania gleby w 300 gospodarstwach zarówno rolnych, jak i sa- downiczych oraz warzywniczych. Do tych gospodarstw oddelegowanych będzie około 100 specjalistów, którzy pobiorą po 10 prób gleby w każdym z nich. Trafią one do stacji chemiczno-rolniczej, gdzie zostaną przeba- dane pod kątem odczynu pH gleby oraz jej zasobności w składniki pokarmowe takie, jak fosfor, potas i magnez. ASAP: Ruszamy z projek- tem „Badaj glebę - to się wszystkim opłaca” 300 zaproszonych gospodarstw rolnych! 3 tys. prób gleby do wykonania w tym roku przez około 100 specjalistów z TimacAgro! Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównowa- żonego ASAP startuje z I edycją projektu „Badaj glebę - to się wszystkim opłaca!”. S pecjaliści z TimacAgro przekażą wyniki tych analiz gospodarstwom wraz z gotowy- mi zaleceniami nawozowymi. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach: wiosennym i jesiennym. Chcielibyśmy tym samym zwrócić uwagę na to, że badania gleby można wyko- nywać nie tylko po sezonie wegetacyjnym, ale również przed nim. Projekt Badaj glebę – to się wszystkim opłaca! 2018 realizowa- ny będzie w gospodarstwach rolnych o po- wierzchni ponad 30 ha oraz w sadowniczych i warzywniczych powyżej 10 ha, które przez ostanie 10 lat nie przeprowadzało takich ba- dań lub nie wykonywało ich w ogóle. Nie wy- kluczamy też uruchomienia kolejnej jego edy- cji i zmiany kryteriów doboru gospodarstw w zależności od zainteresowania tematem i chęci uczestnictwa rolników w akcji. AgroNews .com.pl 49.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=