Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 28 dowli. Pojawi się na rynku w bieżącym roku. Jest odmianą średnio wczesną polecaną do uprawy również na słabszych stanowiskach. Szybki rozwój jesienny, podwyższona tole- rancja na Phome oraz ponadprzeciętna zi- motrwałość powodują, że doskonale sprawdza się w naszych warun- kach klimatycznych. SYNGENTA SY IOWA – odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego zarejestrowa- na w PL w 2018 roku. Wyróżnia się dużymi i wiernymi plonami nasion (115 % wzorca, COBO- RU 2016, 2017) o podwyższonej zawarto- ści tłuszczu. Odmiana o dobrej zimotrwało- ści, przeciętnych wymaganiach glebowych, wczesnym kwitnieniu i średnim terminie doj- rzewania. Rośliny dość niskie posiadające dużą odporność na suchą zgniliznę kapust- nych (gen Rlm7) oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co zapewnia bez- pieczne żniwa. Kliknij w obrazek, aby odtworzyć wideo. AgroNews .com.pl 5. najlepiej plonujących odmian w doświadcze- niach rejestrowych COBORU. Bardzo do- bry wigor jesienny oraz przydatność na różne typy gleb, w tym również gleby mozaikowe sprawia, że może być on z powodze- niem uprawiany na- wet w trudniejszych warunkach. Bardzo mocną stroną tej odmiany jest jej zi- motrwałość - 7% martwych roślin po zimie 2015-2016 zapewnia mu 2 po- zycję w rankingu od- mian, które najlepiej przezimowały w do- świadczeniach reje- strowych COBORU. Kolejną odmianą z grupy InVigor wprowa- dzoną na nasz rynek w zeszłym roku jest InV1024 . Doskonała zimotrwałość, wysokie zaolejenie, podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (zawiera gen Rlm7) to zalety, które z pewnością przekonają rolni- ków do tego mieszańca. InV1120 to najnowsza odmiana naszej ho-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=