Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA Wybór odpowiedniej odmiany, to bardzo waż- na decyzja, której nie powinno pozostawiać się przy- padkowi. Tym bardziej, że zakres wyboru jest co- raz większy a rynek daje wciąż nowe możliwości. NUMER 28 Jęczmień ozimy – wysiać populacyjny czy hybrydowy? Kliknij w obrazek, aby odtworzyć wideo. O prócz tradycyjnych odmian populacyj- nych - wielorzędowych i dwurzędowych, zainteresowanie budzą też od kilku lat od- miany hybrydowe. Rynek oferuje szereg od- mian jęczmienia ozimego – w wiekszości za- granicznych, ale również polskich. Musimy jednak wiedzieć, że nie wszystkie odmiany zostały przebadane w naszych warunkach klimatycznych. W Polsce badaniem i rejestra- cją odmian zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Każdego roku badane są nowe odmiany, a najlepsze wpisywane są do Krajowego rejestru. Kra- jowy rejestr roślin rolniczych liczy aktualnie 33 odmiany jęczmienia ozimego. Dominu- ją tu odmiany wielorzędowe pastewne (28), znacznie mniej jest natomiast odmian dwu- rzędowych (zaledwie 4 pastewne i 1 browar- na). Znaczna większość z zarejestrowanych to odmiany zagraniczne, (stanowią 87%), a tylko 4 kreacje pochodzą z polskiej hodowli. Na początku 2018 roku do Krajowego rejestru wpisano 4 nowe odmiany jęczmienia ozimego: Impala, Mirabel- le, SU Jule i Yukon. Wszystkie to odmiany wielorzędowe pastewne wyhodowane w Niemczech. P o rejestracji odmiany nadal są badane w ramach Po- rejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Do- świadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzone są na AgroNews .com.pl 9.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=